HAKKINDA
ExpoLOGIST HakkındaExpoLOGIST resmi olarak 2007 yılı başlarında yalnızca etkinlik lojistiği alanında faaliyet gösteren bir kuruma duyulan ihtiyaçta dolayı kurulmuş olup, asli faaliyet sahası fuar, sergi, kongre, konferans, seminer, konser ve benzeri etkinlikler için lojistik koordinasyon ve yönetim hizmeti üretmektir.

ExpoLOGIST ne bir nakliyeci ne de nakliye acentesidir. Dünyanın her yerinde özel olarak fuar ve etkinlik lojistiği alanında faaliyet gösteren çözüm ortakları ile birlikte dünyanın neredeyse tamamında fuar ve etkinlikler için lojistik koordinasyon ve organizasyon hizmetleri sunmaktadır.

Ülkemizde fuarlar başta olmak üzere, çeşitli etkinlikler için lojistik hizmet sağlayan birçok kurum bulunmakla birlikte; asli ve tek faaliyet sahası fuar ve etkinlik lojistiği olan kurum bulmak son derece güçtür. ExpoLOGIST’in varoluşunun temel nedenlerinden biri de hem fuar katılımcısı kurumlar hem de organizatör kuruluşlar için bir anlamda lojistik danışmanlık hizmeti verebilecek bu tür kurumlara duyulan ihtiyaçtır. 

ExpoLOGIST, profesyonel ve uluslararası tecrübeye sahip bir ekip; aynı niteliklere sahip acente ve tedarikçileriyle tüm uluslararası organizasyonlar için özel, nitelikli ve katma değeri yüksek bir hizmet sağlamaktadır.

Fuar katılımcısı kuruluşlar için en önemli ve öncelikli sorun, sergi ürünlerini ve tanıtım malzemelerini gönderecekleri ülkeye göre, hangi evrakları hazırlamaları; hangi sertifika ve özel belgeleri sağlamaları; mallarını hangi esaslara göre paketlemeleri; nasıl ve ne zaman göndermeleri gerektiği konusunda gerekli desteği alabilmektir.
Organizatör kurumlar için ise, organizasyonlarına katılan tüm kurum ve kuruluşlar için gerekli lojistik danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerini tek merkezden en iyi şekilde yönetebilecek bir çözüm ortağına sahip olmak en öncelikli konulardan biridir.

ExpoLOGIST, bu anlamda tüm teknik bilgi ve tecrübesini lojistik danışmanınız olarak  hizmetinize sunuyor. Sözkonusu hizmetleri ExpoLOGIST’ten almasanız da, danışmanlık hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Bu imkanı kullanmanızı öneriyoruz. Sergi ürünleriniz ve tanıtım malzemeleriniz fuarın organize edildiği ülkeye vardığında çok geç olabilir.